Spring til indhold

Mål og læreplaner

De overordnede læreplaner udarbejdes for hvert enkelte Aldersgruppe .

I den nye Dagtilbudslov er der lagt hovedvægt på børns læring, trivsel, dannelse og udvikling.

 

Hjertehavens målsætning:

  • Anerkendelse er den røde tråd i arbejdet og samarbejdet med børn, forældre og kolleger.
  • Det er vores mål, at det enkelte barn føler sig velkommen og betydningsfulde i et åbent, varmt og trygt samvær med både børn og voksne.
  • Vi vil medvirke til at udvikle glade, tilfredse og selvstændige børn med en evne til at udvise tolerance og hjælpsomhed overfor andre, styrke deres selvtillid, nysgerrighed og lade dem udforske verden og fordybe sig i et spændende og stimulerende læringsmiljø.
  • Vi lader dem træffe selvstændige beslutninger og inddrager dem i demokratiske beslutninger. Vi ligger stor vægt på udviklingen af deres sociale, følelsesmæssige, intellektuelle, sproglige, kulturelle og motoriske kompetencer. 

 

Læs vores lokale læreplan her