Spring til indhold

Kort om os

Vi er en integreret institution beliggende på det Møn, øst for Stege og er normeret til ca. 80 børn

Vi har en dejlig institution - både indendørs og udendørs nogle gode fysiske rammer, hvor vi har en separat legeplads til vuggestuen. Der er en stor legeplads i børnehaven, hvor der både er fodboldbane, bålplads, gynger, m.m. samt et Skovhus, hvor der er vand og varme, som vi både bruger til en børnegruppe ved behov og til kreative udfoldelser.

Vuggestuen er aldersopdelt i to:

  • 1 stue med grupper fra 0 - ca. 1,5 år.
  • 1 stue med grupper fra ca. 1,5 år -3 år.
  • fordelt i flere mindre rum og der er en tilbygning med liggehal, hvor børnene kan sove i krybber samt der er mulighed for at have egen barnevogn med til at sove udendørs.

Børnehave-grupperne er også aldersopdelt på Pingvinstuen og Delfinstuen.

  • I midten ligger fællesrummet, som er hjertet i huset med både køkken og aktivitetsrum
  • Du kan altid ringe til os og høre nærmere, når du skal opskrive dit barn er det via vores Digitale Pladsanvisning.

Hvad lægger vi vægt på

Hjertehaven arbejder ud fra Vordingborg Kommunes fælles pædagogiske grundlag og er ved at implementere den nye dagtilbudslov som skal være implanteret sommeren 2020. De overordnede læreplaner udarbejdes for hver enkelte aldersgrupper.

I den nye dagtilbudslov er der lagt hovedvægt på børns læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Vi skal i samarbejde med bestyrelsen udfærdige vores lærerplaner, som skal være gældende senest sommeren 2020. 

Børnegrupper

Vi har aldersopdelte børnegrupper en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.

Børnene er delt op i mindre grupper med en fast voksen fra deres stue, dette arbejde forgår 4 dage om ugen fra kl. 9 - 11 og herefter spiser man sin medbragte madpakken i den lille gruppe. De børn fra den yngste børnehavegruppen der har behov for at sove har mulighed for det. De øvrige går på legepladsen, hvor der både er voksen organiserede lege, men også mulighed for at lege selvorganiserede lege med kammeraterne.

Vi arbejder ud fra Vordingborg Kommunes Fælles Pædagogiske Grundlag (FPG). Det giver struktur - forudsigelighed - fordybelse - glæde ved egen og fælles læring - med en legende tilgang.

I forbindelse med arbejdet i forhold til det Fælles Pædagogiske Grundlag og det tema den enkelte gruppe arbejder med indgår ofte ture dels i nærmiljøet, men også til skov, strand, bibliotek, teater, besøg hos hinanden m.m.

Fredagen er den dag, vi laver fælles ting i huset, så som bål, sanglege, viser teater og f.eks. optræder med noget af det grupperne har lavet i ugens løb. De yngste børn fra gruppen i vuggestuen, deltager ikke i disse fællesarrangementer, da vi prøver at skærme dem og give dem ro og forudsigelighed i deres hverdag.