Spring til indhold

Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsen er med i planlæggelsen af de forskellige arrangementer, komme med høringssvar, formanden er med til ansættelses-samtaler mm.

Forældrebestyrelsen har efter den nye dagtilbudslov fået udvidet deres minimumskompetencer med at skulle fastsætte principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem, som giver mulighed for, at få indflydelse på dagtilbuddet på overordnet plan. 

2023 er følgende i forældrebestyrelsen i Hjertehaven: se opslag i Hjertehaven samt på AULA.